Кошница (0.00 РРІ)
Поръчка
share article on facebook share article on twitter share article on google+
logo


Политика за поверителностПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Той има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни,

Био спот ООд отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Био спот ООД   осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование: „Био спот“ ООД 

ЕИК: 201607864

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Оборище“ № 77, ет. 7

Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас 8000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 14

Данни за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 14

Ел. поща: office@biospot.bg

Телефон: +359 88 961 6659

 

ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 2 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Според регламента General Data Protection Regulation „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); това е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни:

 • име на фирмата/организацията
 • лично и фамилно име
 • рождена дата
 • информация за обратна връзка -  телефон и имейл адрес
 • адрес в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Администраторът на лични данни събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството – продажба и доставка на стоки от асортимента на магазина.

Основанията за осъществяване на тези дейности са:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент - чрез онлайн платформата на дужеството или чрез собственоръчно подписано съгласие.
 • Изпълнение на задълженията на администратора на лични данни по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни за целите на легитимния интерес на администратора на лични данни.

 

ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Администраторът на лични данни събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с:

 • Регистрация за нашия безплатен бюлетин
 • За информиране на промоции и нови продукти
 • Предоставяне на оферти
 • Сключване на договор
 • Счетоводни цели
 • Статистически цели
 • Доставка на продукти и услуги

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние няма  да разкриваме Вашата лична информация на трети страни без Вашето изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения по закупуването на продукти или услуги от „Био Спот“ ООД. В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни включват:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените ви данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате лицето, за което ни предоставяте данни относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне.

Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Администраторът на лични данни Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез потвърждението в настоящия уеб сайт на текст “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни.”, се съгласявам предоставените от мен лични данни да се обработват и съхраняват по указаните в документа условия.

 

Последна актуализация на 01.09.2019 г.

Доставка

Стойност на покупката Цена
до 50 лв 4.00 лв
над 50 лв Безплатно!

Цените в таблицата важат за доставка до офис на Спиди. При желание за доставка до точен адрес, към цената се начислява 2.50 лв.

Контакти

магазин БиоСпот
ул. Св.св. Кирил и Методий 14
Бургас, България
тел.: +359 889 616 659
ел. поща: shop@biospot.bg

Работно време

Понеделник-Петък: 9:00-19:00
Събота: 10:00-18:00
Неделя: почивен ден

Политика за поверителност